Προνόμια Μελών

Δικαιώματα – προνόμια μελών:

Τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση του σωματείου και του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα του σωματείου.

Τα μέλη του σωματείου έχουν επιπλέον το δικαίωμα να μετέχουν στις συγκεντρώσεις και στις υπόλοιπες εκδηλώσεις του σωματείου, καταβάλλοντας πάντως το αναλογούν τίμημα, εάν τέτοιο προβλέπεται, και να απολαμβάνουν των εκ της δράσης του σωματείου ωφελημάτων.

Πραγματικά το σωματείο επιδιώκει, πέραν της δράσης του σε θέματα που άπτονται του τρόπου ανάδειξης, προβολής και προστασίας του Κτήματος, να διοργανώνει τακτικά ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις για τα μέλη του, εντός και εκτός Τατοΐου.  Αυτές περιλαμβάνουν ξεναγήσεις και άλλα δρώμενα στο Τατόι αλλά και σε άλλους χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος, ομιλίες, ενώ σχεδιάζονται και εκδρομές εντός και εκτός Ελλάδας.  Για όλα αυτά τα μέλη ενημερώνονται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πέραν των ανωτέρω, το σωματείο θα επιδιώξει να εξασφαλίσει και επιπλέον προνόμια για τα μέλη του, όπως εκπτώσεις σε πολιτιστικούς χώρους, σε ξεναγήσεις αλλά και σε εμπορικά καταστήματα.  Για όλα αυτά θα σας κρατούμε ενήμερους!

 

Ο κ. Κώστας Σταματόπουλος ξεναγεί στο Τατόι

Ο κ. Κώστας Σταματόπουλος ξεναγεί στο Τατόι