Χορηγίες-Δωρεές

 

Πηγές Χρηματοδότησης Έργων στο πρώην Βασιλικό Κτήμα Τατοΐου:

1. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων: Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων βαίνει διαρκώς μειούμενο λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας την οποία διέρχεται η χώρα μας. Σε αυτή την ενότητα θα σας ενημερώνουμε για τις νέες χρηματοδοτήσεις που προγραμματίζονται στο ΠΔΕ.

2. Πόροι του «Πράσινου Ταμείου».

3. Χρηματοδότηση μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (πχ ΕΣΠΑ). Ήδη αυτή τη στιγμή έχει αποροφηθεί κονδύλι ύψους 1.194.000 ευρώ για την προληπτική συντήρηση και αποθήκευση όλων των κινητών αντικειμένων από το εσωτερικό του Ανακτόρου στο Τατόι και την αποκατάσταση και συντήρηση των τοιχογραφιών του Κοιμητηριακού Ναού της Αναστάσεως στο Βασιλικό Κοιμητήριο.

4. Προγραμματα ΣΔΙΤ. Ηδη το Σωματείο βρίσκεται σε επαφή με ιδιώτες επενδυτές για δύο σημαντικές επενδυτικές δραστηριότητες στο κτήμα. Αφορούν την αναβιώση των αμπελώνων και του ελαιώνα και την τυποποίση των κρασιών και λαδιού καθώς επίσης και την αναβίωση της κτηνοτροφικής παραγωγής του κτήματος. Και οι δύο επενδυτικές προτάσεις βρίσκονται σε φάση προετοιμασίας του business plan και της μελέτης βιωσιμότητας. Με την σύσταση του Φορέα Διαχείρισης του Κτήματος Τατοΐου θα συμφωνηθεί και η προβλεπόμενη διαδικασία ανάθεσης, καθώς και θα εξεταστεί η μορφή της σύμπραξης. Για παράδειγμα ο ιδιώτης μπορεί να αναλάβει το κόστος αποκατάστασης και επαναλειτουργίας των εγκαταστάσεων με μακροχρόνια μίσθωση και την παραχώρηση μετά το πέρας της απόσβεσης της επένδυσης σχετικού μεριδιού κερδών από την χρήση στον ΦΔΚΤ.

5. Πιθανή μερική αποκατάσταση εγκαταστάσεων από ιδιωτικά ή δημόσια κεφάλαια και ενοικίαση των εγκαταστάσεων.

6. Χρηματοδοτηση μέσω άλλων Ευρωπαικών προγραμμάτων που εμπίπτουν είτε στο ΥΠΕΚΑ είτε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

7. Χορηγίες από ιδιώτες-εταιρείες-ιδρύματα: To πρωην βασιλικό κτήμα Τατοΐου λόγω του brand name που αυτό φέρει, της ιστορικής του ακτινοβολίας αλλά και ώς χώρου πρασίνου από τους ελάχιστους εναπομείναντες στην Πάρνηθα μετά τις καταστρεπτικές πυρκαγιές του 2007 αποτελεί ένα ελκυστικοτάτο μέσο για χορηγίες ιδιώτων, εταιρειών και ιδρυμάτων. Αν αυτό συνδυαστεί και με τις μεγάλες επισκεψιμότητες αλλά και την σημαντικότατη δημοσιότητα που μπορεί να προσδώσει το Σωματείο μας, μέσα από τις άριστες σχέσεις που αυτό καλλιεργεί με τον δημοσιογραφικό κόσμο της χώρας μας και του εξωτερικού, τα ανταποδοτικά οφέλη του οποιουδήποτε ιδιώτη χορηγού καθίστανται ιδιατέρως ελκυστικά και ανταποδοτικά.

Το Σωματείο “Φίλοι Κτήματος Τατοΐου στην προσπάθειά του για την διάσωση και επαναλειτουργία του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου απευθύνει γενική πρόσκληση σε όλους τους πολίτες της χώρας μας, τους Έλληνες ομογενείς, τους φιλέλληνες, τα ιδρύματα και τις επιχειρήσεις να συνδράμουν το δύσκολο έργο του. Στόχος μας είναι να κερδίσουμε μέσα από την σοβαρή και αποτελεσματική προσπάθειά μας την εμπιστοσύνη όλων των παραπάνω που θέλουμε να έχουμε ως συμπαραστάτες και συνοδοιπόρους σε αυτό το όμορφο και δημιουργικό ταξίδι. Το Τατόι της καρδιάς μας δεν έχει φωνή, είναι η δική μας φωνή και το ενδιαφέρον που θα μεταμορφωθεί σε πράξη για να μπορέσει αυτό το μέρος να ζωντανέψει και να αποτελέσει μνημείο παγκόσμιας εμβέλειας και φάρο της υπέροχης ελληνικής ιστορίας.

Το Σωματείο μας έχει κερδίσει ήδη την εμπιστοσύνη χιλιάδων συμπολιτών μας και θεσμικών παραγόντων εντός και εκτός Ελλάδος. Συνομιλεί με τις Πρεσβείες και τα μορφωτικά ινστιτούτα των ξένων διπλωματικών αποστολών στην χώρα μας, με ιδρύματα εντός και εκτός συνόρων, με τον εφοπλιστικό κόσμο, με Συλλόγους και Σωματεία, με την τοπική αυτοδιοίκηση και με τις κρατικές υπηρεσίες έτσι ώστε να εξετάσει όλες τις μορφές χρηματοδότης και υποστήριξης του έργου ανασυγκρότησης.

Η τοπική και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση μπορεί να συνδράμει με προγραμματικές συμβάσεις, οι επιχειρήσεις με χορηγικές συμβάσεις, τα Ιδρύματα μπορούν να παίξουν τεράστιο ρόλο μέσα από συνέργειες με το Σωματείο μας και την υλοποίηση διαγωνισμών, χρηματοδότηση μελετών και έργων αποκατάστασης. Κυρίως όμως ο κάθε Έλληνες και η κάθε Ελληνίδα έχει το μοναδικό προνόμιο να γίνει μικρός ή μεγάλος δωρητής, επώνυμα ή ανώνυμα και να στηρίξει οικονομικά τους «κουμπαράδες» του Σωματείου μας, έναν για κάθε κτίριο και έργο μεγάλης κλίμακας στο Τατόι. Ο καθένας μας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες του να γίνει κοινωνός σε αυτό το σπουδαίο εθνικό έργο ανοικοδόμησης ενός τόπου που πληγώθηκε βάναυσα τα τελευταία χρόνια

Το Σωματείο μας θα επιβραβεύσει ηθικά, θα μνημονεύσει ατομικά και συλλογικά όλους αυτούς που θα στηρίξουν το έργο μας. Η κυριότερη όμως ανταμοιβή όλων σας θα είναι η περηφάνια και το μερίδιο στην χαρά της αναγέννησης αυτού του μοναδικού στολιδιού της Αττικής Γης, του Τατογιού της καρδιάς μας και των ονείρων μας.

 To Θεσμικό πλαίσιο για τις Δωρεές και τις χορηγίες

Α. Δωρεές και χορηγίες φυσικών προσώπων

Ο νέος νόμος 4024 24/10/2011 του Μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 226 ΤΕΥΧΟΣ Α, ορίζει:

Tα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον φορολογούμενο λόγω χορηγίας προς τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα υπάρχουν και επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς για να εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα όταν πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Τα ποσά των δωρεών και χορηγιών υπερβαίνουν συνολικά τα εκατό (100) ευρώ.

2. Το συνολικό ποσό των χρηματικών δωρεών και χορηγιών στο οποίο υπολογίζεται η μείωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10 % του συνολικού εισοδήματος που φορολογείται.

3. Για τα ποσά των δωρεών και χορηγιών που υπερβαίνουν τα 300 (τριακόσια) ευρώ, λαμβάνονται υπ’ όψιν, μόνο εφ’ όσον έχουν κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό του νομικού προσώπου που έχει ανοιχτεί για το σκοπό αυτό σε Τράπεζα που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα. Το γραμμάτιο είσπραξης της Τράπεζας πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του Δωρητή η χορηγού, το ποσό της δωρεάς-χορηγίας αριθμητικώς και ολογράφως, την ημερομηνία κατάθεσης και την υπογραφή του Δωρητή – Χορηγού.

Β. Δωρεές και χορηγίες επιχειρήσεων

Ο νέος φορολογικός νόμος (3842/2010 αρ.11 παρ. 3β) προβλέπει ότι εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα των επιχειρήσεων τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται μέχρι ποσοστό 10% του συνολικού καθαρού εισοδήματος ή των κερδών που προκύπτουν από ισολογισμούς, λόγω δωρεάς σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς ή λόγω χορηγίας σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του νέου φορολογικού νόμου και του νόμου 3235/2007 περί χορηγιών.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ.

Προσοχή:Ο κατάλογος που ακολουθεί είναι ενδεικτικός και μπορεί να αναπροσαρμοστεί από τα συμβαλλόμενα μέρη ανάλογα με το είδος εκάστης εκδήλωσης, το ύψος και τη σημασία της χορηγίας.

Οι αντισταθμιστικές παροχές προς τον χορηγό μπορούν να λάβουν ενδεικτικά τις ακόλουθες μορφές:

• Προβολή της ευποιίας του Χορηγού μέσω έντυπου χορηγικού υλικού.

• Αναφορά του ΧΟΡΗΓΟΥ στα Μ.Μ.Ε.

• Προνομιακής πρόσβασης του ΧΟΡΗΓΟΥ στη χορηγούμενη πολιτιστική δραστηριότητα.

Α) Προβολή της ευποιίας του Χορηγού μέσω έντυπου χορηγικού υλικού.

Εμφάνιση του λογότυπου του ΧΟΡΗΓΟΥ:

• σε banner τα οποία θα αναρτηθούν σε ενδεικτικά και διακριτά σημεία στους χώρους διοργάνωσης της εκδήλωσης.

• στις αφίσες που θα αναρτήσει ο ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ για την προβολή της εκδήλωσης.

• σε ενημερωτικούς καταλόγους που θα εκδοθούν με ευθύνη του ΑΠΟΔΕΚΤΗ.

• σε προσκλήσεις που θα τυπωθούν για τα εγκαίνια της εκδήλωσης.

Β) Αναφορά του Χορηγού στα Μ.Μ.Ε

• σε δράσεις προβολής της εκδήλωσης που θα παραχθούν με ευθύνη του αποδέκτη με τη μορφή παρουσιάσεων, σχολίων, μηνυμάτων, δελτίων τύπου.

Στοιχεία για το θεσμικό πλαίσιο έχουν ληφθεί από το μη κερδοσκοπικό Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ.
Ιδιαίτερες ευχαριστείες στις Εκδόσεις Καπόν, πρώτο χορηγό του Σωματείου μας.