Γίνε Μέλος

Εγγραφή Μελών

Εάν θέλεις να υποστηρίξεις και εσύ τους σκοπούς του σωματείου μας και να απολαμβάνεις τα δικαιώματα που έχουν τα μέλη μας, μπορείς να υποβάλεις αίτηση για να γίνεις μέλος μας.  Προκειμένου να το κάνεις αυτό:

α. Πρέπει να διαβάσεις πρώτα το καταστατικό μας, το οποίο θα το βρεις αναρτημένο εδώ. Υποβάλλοντας την αίτησή σου βεβαιώνεις ότι έλαβες γνώση του καταστατικού, το οποίο και προσδιορίζει μεταξύ άλλων τους σκοπούς και το πλαίσιο λειτουργίας του σωματείου μας και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σου ως μέλους, και ότι συμφωνείς με αυτό.

β. Πρέπει να συμπληρώσεις και να υποβάλεις την κατωτέρω ηλεκτρονική φόρμα αίτησης – πληροφοριακό δελτίο με τα στοιχεία σου.

Αίτηση εγγραφής μέλους στο Σωματείο – Πληροφοριακό δελτίο υποψηφίου μέλους

(Σημείωση: η παρούσα αίτηση αφορά σε φυσικά πρόσωπα, τα νομικά πρόσωπα παρακαλούνται να επικοινωνούν στο info@tatoi.org ή στο τηλέφωνο 697 5947248 σε σχέση με την εγγραφή τους)

 «Φίλοι Κτήματος Τατοΐου»

ΕΠΩΝΥΜΟ (απαραίτητο)

ΟΝΟΜΑ (απαραίτητο)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ (απαραίτητο)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (απαραίτητο)

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (απαραίτητο)

ΠΟΛΗ (απαραίτητο)

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (απαραίτητο)

ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ (απαραίτητο)

ΤΟ E-MAIL ΣΑΣ (απαραίτητο)

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ(απαραίτητο)

ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ;(απαραίτητο)

Με την παραπάνω αίτηση δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών και ότι διάβασα και αποδέχομαι όλα τα άρθρα του καταστατικού του σωματείου "Φίλοι Κτήματος Τατοΐου".

Τρόποι Εξόφλησης Ετήσιας Συνδρομής (50 ευρώ)

1. Με κατάθεση του αντιτίμου της συνδρομής σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:

Alpha Bank: 148002002003981/IBAN GR20 0140 1480 1480 0200 2003 981
BIC: CRBAGRAA

Παρακαλούμε στην αιτιολογία να δηλώσετε το όνομά σας και την λέξη Συνδρομή (έτος). Οι παραπάνω λογαριασμοί εμφανίζονται στο όνομα: “Φίλοι Κτήματος Τατοΐου”

2. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα εξόφλησης της ετήσιας συνδρομής μέσω λογαριασμού PayPal με μία πολύ απλή και απολύτως αξιόπιστη διαδικασία σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:
– Πατήστε το κουμπί “Donate” ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία, εξόφλησης της συνδρομής σας.
– Θα μεταφερθείτε στη σελίδα “Εξόφληση ετήσιας συνδρομής” της υπηρεσίας Paypal.
– Στην αντίστοιχη φόρμα η οποία εμφανίζεται…στο πεδίο “Donation amount” συμπληρώστε το ποσό της συνδρομής σας. (για το τρέχον έτος συμπληρώνετε 50, για τυχόν προηγούμενες οφειλές προσθέτετε αναλόγως)
– Πατήστε το κουμπί “Update Total”. Το ποσό δίπλα στη ένδειξη “Total” θα πρέπει να αντιστοιχεί στο ποσό που θέλετε να καταθέσετε.
– Στο πεδίο “Email” συμπληρώνετε το email που αντιστοιχεί στο λογαριασμό σας.
– Στο πεδίο “Password” συμπληρώνετε το αντίστοιχο password σας.
– Πατήστε “Login”.
– Έχετε εισέλθει στον PayPal λογαριασμό σας.
– Ακολουθήστε τα βήματα τα οποία εμφανίζει η υπηρεσία PayPal και ολοκληρώστε την εξόφληση της συνδρομής σας.
– Μετά την ολοκλήρωση ή μη της διαδικασίας, θα ενημερωθείτε από αντίστοιχες σελίδες του Σωματείου.

Θα εκδοθεί απόδειξη εξόφλησης συνδρομής στα στοιχεία που θα μας δηλώσετε και θα σας ταχυδρομηθεί μετά την επιβεβαίωση της κατάθεσης. Ευχαριστούμε πολύ.