• Δύο καλές ειδήσεις για το κτήμα Τατοΐου

  December 25, 2012 - Δημοσιεύματα

   

  Αποκατάσταση κτιρίων και της διαδρομής προς λίμνη Κιθάρα

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ. Με αναπτερωμένες ελπίδες για το μέλλον του κτήματος Τατοΐου φεύγει το 2012. Τις τελευταίες εβδομάδες είμαστε μάρτυρες μιας ιδιαίτερης κινητικότητας με επίκεντρο αποφάσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων που δείχνουν ότι η ελληνική πολιτεία έχει αντιληφθεί το μέγεθος των ευθυνών της για τον μοναδικό αυτό θησαυρό της αττικής φύσης και της ελληνικής Ιστορίας.

  Κατ’ αρχάς εγκρίθηκαν οι μελέτες αποκατάστασης και επανάχρησης τριών κτιρίων του πρώην βασιλικού κτήματος. Πρόκειται για την «Οικία Δασοφύλακα», την «Οικία Αρχικηπουρού» και τη «Γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος». Και την εβδομάδα που μας πέρασε, το ίδιο γνωμοδοτικό όργανο ενέκρινε τη μελέτη της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού για την αποκατάσταση της ιστορικής διαδρομής προς την τεχνητή λίμνη Κιθάρα. Το έργο, έχοντας εξασφαλίσει χρηματοδότηση από περιφερειακό πρόγραμμα στο ΕΣΠΑ τουρισμού, θα μπορούσε να ξεκινήσει πολύ σύντομα.

  Η «Οικία Δασοφύλακα» χρονολογείται στα τέλη του 19ου αιώνα. Ο αρχικός πυρήνας του περιελάμβανε τον βασικό όγκο της κατοικίας με το ισόγειο και τον όροφο και το χαγιάτι που χωροθετείται ανατολικά. Σήμερα το κτίριο σώζεται σε κακή κατάσταση. Πριν από αρκετά χρόνια κατέρρευσε η στέγη του κεντρικού πυρήνα και έκτοτε το κτίριο παραμένει εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες. H ενδεικτική πρόταση για την επανάχρηση του κτιρίου ορίζει χώρους γραφείου.

  Η «Οικία Αρχικηπουρού» είναι διώροφο λιθόκτιστο κτίριο με ορθογωνική κάτοψη και υπόγειο. Τοποθετείται χρονικά στα τέλη του 19ου αιώνα. Στη διάρκεια του Μεσοπολέμου λειτούργησε και ως σχολείο. Η στέγη σήμερα έχει καταρρεύσει, ενώ όλο το κτίριο δίνει την εικόνα εγκατάλειψης και ερείπωσης. Σχετικά με την επανάχρηση του κτιρίου, ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθηνών προτείνει τη χρήση του ως καφενείου, πρόταση που υιοθετείται και στην παρούσα μελέτη. Ο Σύλλογος Φίλων Κτήματος Τατοΐου θεωρεί ακατάλληλη την παραπάνω χρήση (ισχυρίζονται ότι θα καταστρέψει το εσωτερικό του) και αντιπροτείνει πωλητήριο προϊόντων του κτήματος, γραφεία διοίκησης και εκδοτήριο εισιτηρίων και διανομής χαρτών και πληροφοριακού υλικού για το κτήμα.

  Η μεταγενέστερη «Γεννήτρια Ηλεκτρικού Ρεύματος» είναι ισόγειο κτίσμα ορθογωνικού σχήματος που κι αυτό σώζεται σε κακή κατάσταση. Ενδεικτικά προτείνεται η χρήση του ως κτιρίου διοίκησης, χρήση που προβλέπεται και στη μελέτη του ΟΡΣΑ. Οι μελέτες αποκατάστασης και επανάχρησης και των τριών κτιρίων εκπονήθηκαν από την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Αττικής με προοπτική ένταξής τους σε επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

  Στο παρακάτω link μπορείτε να δείτε τα σχέδια αποκατάστασης των τριών κτιρίων στην επίσημη σελίδα της ΕΝΜΑ στο FB.

  https://www.facebook.com/eforeianeoteronmnimeionattikis

  Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. 25/12/2012. Του Δημήτρη Ρηγόπουλου.