• Επίσκεψη Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού κ. Νίκου Ξυδάκη στο Τατόι

  June 4, 2015 - Δελτία Τύπου

  Ο Σύλλογος Φίλων Κτήματος Τατοΐου χαιρετίζει την σημερινή επίσκεψη του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού κ. Νίκου Ξυδάκη στο Τατόι. Η ξενάγηση του Υπουργού στον χώρο του πρώην βασιλικού κτήματος καθώς και στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Συντήρησης του Υπουργείου είναι εξόχως σημαντική, ειδικά στην φάση αυτή, που κρίνεται το μέλλον του πρώην βασιλικού κτήματος μέσα από την κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Ο ρόλος του Υπουργείου Πολιτισμού στην διαφύλαξη της ιστορικής φυσιογνωμίας του κτήματος είναι υψίστης σημασίας. Πολλές από τις νέες χρήσεις των ιστορικών κτιρίων που προτείνονται στην ΚΥΑ έχουν συναντήσει ήδη την καθολική αντίδραση φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, φυσικών και νομικών προσώπων, συλλόγων, οργανισμών καθώς και υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο Σύλλογος Φίλων Κτήματος υπογραμμίζει κατηγορηματικά οτι τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για τις νέες χρήσεις των ιστορικών κτιρίων θα πρέπει να τον έχει αποκλειστικά το Υπουργείο Πολιτισμού και ιδιαιτέρως το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Εφόσον τελειώσει η διαβούλευση και επέλθει όπως ευχόμαστε όλοι η απαιτούμενη σύνθεση των απόψεων όλων των φορέων, η ΚΥΑ οφείλει να εισαχθεί άμεσα στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) και στην συνέχεια να υπογραφεί.

  Η μη πρόβλεψη στο Τατόι Μουσειακού χώρου βασιλικών αμαξών και αμαξιών (πρόσφατα 10 από αυτά κηρύχθηκαν από του ΚΣΝΜ κινητά μνημεία και εκκρεμεί ο χαρακτηρισμός μεγάλου ακόμα αριθμού αμαξών και αμαξιών) ευχόμαστε και ελπίζουμε να αναφέρθηκε στον Υπουργό και το Υπουργείο Πολιτισμού να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Η μη πρόβλεψη στην ΚΥΑ χώρων συντήρησης των κινητών αντικειμένων, εργαστηρίων και αποθηκών του Υπουργείου Πολιτισμού κρίνεται ως σημαντική παράλειψη που θα δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα. Η πληθώρα χώρων εστίασης στην καρδιά του ιστορικού πυρήνα του κτήματος προσβάλει το ίδιο το μνημείο και υποβαθμίζει την ιστορικότητα του χώρου αλλοιώνοντας ταυτόχρονα την φυσιογνωμία όλου του κτήματος. Τα παραπάνω είναι μερικά μόνο ζητήματα στα οποία το Υπουργείο Πολιτισμού οφείλει να λάβει σαφή θέση. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη σε όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου με τις οποίες διατηρούμε εξαιρετική σχέση και συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια.

  Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του στο Τατόι το Υπουργείο Πολιτισμού οφείλει:

  -Να συνεχίσει την απρόσκοπτη ροή κρατικής χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προς την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής για την συνέχιση των άμεσων σωστικών επεμβάσεων στο σύνολο του κτιριακού δυναμικού του κτήματος.
  -Να εντάξει στο νέο κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 την συνολική συντήρηση και αποκατάσταση των 7 κτιρίων του κτήματος που έχουν ήδη μελέτες (3 από αυτές τις μελέτες θα παραδοθούν στο Υπουργείο Πολιτισμού από τον Σύλλογο Φίλων Κτήματος Τατοΐου στο αμέσως προσεχές διάστημα).
  -Να εντάξει στο νέο κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 το έργο της καταγραφής και προληπτικής συντήρησης του συνόλου των κινητών αντικειμένων που βρίσκονται στιβαγμένα σε άθλια κατάσταση στον σταύλο Γεωργίου Α’ και όλων γενικά των κινητών αντικειμένων που βρίσκονται διάσπαρτα σε κτίρια του κτήματος.
  -Να συνεχίσει την απρόσκοπτη ροή κρατικής χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προς την Διεύθυνση Αναστήλωσης του Υπουργείου Πολιτισμού, επιφορτισμένη με το δύσκολο και απαιτητικό έργο της ολοκλήρωσης της μελέτης αποκατάστασης του Ανακτόρου και μετατροπής του σε Μουσείο της Ιστορίας του Κτήματος.
  -Να δοθεί η δυνατότητα σε όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού να παρεμβαίνουν άμεσα σε όλα τα σημαντικά προβλήματα που ανακύπτουν καθημερινά στο κτήμα και θέτουν πολλές από τις παραμέτρους του κτήματος σε μόνιμη απειλή.

  Ο Σύλλογος Φίλων Κτήματος Τατοΐου πιστός στο όραμά του για την παράδοση του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου στους πολίτες της Ελλάδας και τους ξένους επισκέπτες μας θα συνεχίσει, όπως κάνει εδώ και 5 χρόνια να στηρίζει το πολύ δύσκολο έργο του Υπουργείου Πολιτισμού στο μέτρο των δυνατοτήτων του και πάντα επιδιώκοντας την εμπαίδωση πνεύματος αμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ της πολιτείας και της κοινωνίας των πολιτών.

  11403425_418736288311474_3098330044294316338_n

  11391696_418736224978147_8228409755860129078_n