• Ανακοίνωση σχετικά με την συντήρηση των κινητών αντικειμένων στο Τατόι

    November 16, 2012 - Ανακοινώσεις

     

    Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση οι Φίλοι Κτήματος Τατοΐου υποδέχτηκαν σήμερα τα νέα για την ολοκλήρωση της συντήρησης, καταγραφής και αποθήκευσης εκατοντάδων κινητών αντικειμένων από το εσωτερικό του Ανακτόρου στο Τατόι. Ο χαρακτηρισμός τους από το ΚΣΝΜ του Υπουργείου ως νεώτερα μνημεία, έρχεται να ενισχύσει το ειδικό καθεστώς προστασίας σημαντικών δειγμάτων της νεώτερης πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συντηρητές, αφανείς ήρωες αυτού του σημαντικού και απαιτητικού έργου. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για την ολοκλήρωση της μελέτης αποκατάστασης της βασιλικής έπαυλης και της μετατροπής της σε σύγχρονο μουσείο. Θα στηρίξουμε με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο το Υπουργείο προς αυτή την κατεύθυνση. Υπενθυμίζουμε ότι το παραπάνω έργο έγινε, χάριν στην απρόσκοπτη χρηματοδότησή του, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ.

    Καλούμε το Υπουργείο Πολιτισμού όπως προχωρήσει το ταχύτερο δυνατό στην ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου συντήρησης και προστασίας των κινητών αντικείμενων που βρίσκονται εγκιβωτισμένα στο παλιό βουστάσιο καθώς και στην υποδειγματική συντήρηση των βασιλικών αμαξών και αμαξιών τα οποία είναι στοιβαγμένα, υπό άθλιες συνθήκες, σε διάφορα κτίρια του κτήματος. Με την ολοκλήρωση της συντήρησης και καταγραφής η πολιτεία οφείλει να προχωρήσει το ταχύτερο στην σύνταξη ειδικής λίστας ακριβούς και λεπτομερούς καταγραφής των κινητών αντικείμενων που έχουν βρεθεί στο Τατόι. Στην συνέχεια θα πρέπει να δοθεί στην δημοσιότητα το αποτέλεσμα της έρευνας που θα προκύψει από την σύγκριση όλων των λιστών καταγραφής που έχουν γίνει ιστορικά στο κτήμα, έτσι ώστε να προκύψει ο τελικός κατάλογος των πολύτιμων αντικειμένων η τύχη των οποίων αγνοείται. Σε όλη την παραπάνω διαδικασία οι Φίλοι Τατοΐου είναι σε θέση να προσφέρουν σημαντική συνδρομή στο Ελληνικό Δημόσιο για την ανεύρεση και επαναπατρισμό δεκάδων αντικειμένων άρρηκτα συνδεδεμένων με την ιστορία του πρώην βασιλικού κτήματος. Η διαδικασία αυτή εδώ και δύο χρόνια βρίσκεται σε απόλυτη εξέλιξη. Η ίδρυση του μουσείου και η  διασφάλιση της ασφάλειάς του θα αποτελέσει το έναυσμα σημαντικών εξελίξεων σχετικά με την διαδικασία εμπλουτισμού της βασιλικής συλλογής. Το μουσείο Τατοΐου οφείλει να καταστεί θεματοφύλακας και μέσο προβολής αυτής της σημαντικής συλλογής για την οποία οι Έλληνες πολίτες θα νοιώθουν περήφανοι. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα παρέμβουμε όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.