• Ανακοίνωση: Σύσταση ειδικής διεπιστημονικής ομάδας για τον κήπο του Ανακτόρου και το δάσος

  July 8, 2020 - Ανακοινώσεις

  Ο Σύλλογος Φίλων Κτήματος Τατοΐου διαπιστώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την συνεχώς αυξανόμενη προσπάθεια του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την αποκατάσταση των ιστορικών κτιρίων του πρώην βασιλικού κτήματος καθώς και την έναρξη των επεμβάσεων στο ιστορικό κτίριο του Ανακτόρου.

  Την προσπάθεια αυτή ήδη υποστηρίζουμε και θα υποστηρίξουμε υλικά και πρακτικά με κάθε δυνατό τρόπο. Η αποκατάσταση βεβαίως ενός ιστορικού, αρχιτεκτονικού και περιβαλλοντικού συνόλου όπως είναι το Τατόι δεν αφορά μόνο στα κτίρια  αλλά και στην αντίστοιχη αποκατάσταση τόσο του κήπου όσο και της δασικής ζώνης που περιβάλλει τα κτίρια, καθώς αυτά συνδέονται οργανικά με την  ευρύτερη  δασική περιοχή της Πάρνηθας.

  Ο Σύλλογος Φίλων Κτήματος Τατοΐου αποφάσισε τη σύσταση ειδικής διεπιστημονικής ομάδας για την παρακολούθηση των εργασιών από όποιον φορέα αυτές και αν υλοποιηθούν. Η σύσταση της συμβουλευτικής αυτής ομάδας έχει επιπλέον σκοπό την απευθείας επικοινωνία με το ΔΣ του Συλλόγου Φίλων Κτήματος Τατοΐου ούτως ώστε να υπάρχει ένα ενιαίο πνεύμα στις επεμβάσεις, αποκαταστάσεις και λοιπές εργασίες που αφορούν το πράσινο του περιβάλλοντος χώρου στον ιστορικό πυρήνα του κτήματος.

  Η ειδική διεπιστημονική ομάδα αποτελείται από τους:

  1. Νικόλαο Θυμάκη, γεωπόνο, Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.) με έδρα το Κτήμα Συγγρού και μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Φίλων Κτήματος Τατοΐου
  2. Ελευθερία Σπαντιδάκη, αρχιτέκτονα τοπίου, αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. του Ι.Γ.Ε. και μέλος του Συλλόγου Φίλων Κτήματος Τατοΐου.

  Η ομάδα, υπό την εποπτεία του ιδρυτικού μας μέλους κ. Γιάννη Σπαντιδάκη, γεωπόνου – κηποτέχνη και την καθοδήγηση του του κ. Κώστα Μ. Σταματόπουλου, ιστορικού του Τατοϊου, θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  • Προστασία και διαχείριση του πρασίνου κατά την διάρκεια των οικοδομικών, και λοιπών επεμβατικών εργασιών αποκατάστασης των μνημείων, προς αποφυγή ζημιών, τραυματισμού δένδρων, κοπή ιστορικών φυτών του κτήματος, αποψίλωση αναγκαίων χώρων, απομάκρυνση ιστορικών στοιχείων του κήπου και του περιβάλλοντος χώρου των κτιρίων κτλ.
  • Συγκέντρωση στοιχείων και τεκμηρίωση (ιστορικών φωτογραφιών, περιγραφών, πτυχιακών εργασιών φοιτητών κλπ) που θα διαμορφώσουν το πρόγραμμα αποκατάστασης του κήπου στην αντίστοιχη κηποτεχνική μελέτη όσο και στην αποκατάσταση της αρχικής δασικής μορφής του χώρου (αρχικό σχέδιο κήπου, είδη και διάταξη φυτών, χάραξη και υλικό κάλυψης μονοπατιών κήπου, φιλοσοφία διαχείρισης του κήπου, αποκατάσταση ιστορικών φυτολογικών διαμορφώσεων, διαχείριση αρχιτεκτονικών στοιχείων του περιβάλλοντος χώρου των ιστορικών κτιρίων, διαχείριση υδάτων, επίπλωση και εξοπλισμός κλπ).
  • Σχέδιο προστασίας όλων των σημαντικών φυτών και δένδρων του χώρου που εκπροσωπούν τη χλωρίδα και την μορφή βλάστησης και χλωρίδας της περιοχής.
  • Αντιμετώπιση κατά τόπους και συνολικά των προβλημάτων διάβρωσης του εδάφους από την μακρόχρονη εγκατάλειψη.
  • Δίκτυα υποδομής (άρδευση και απομάκρυνση όμβριων, φωτισμός, πυροπροστασία, κτλ.)
  • Παράλληλα με τις οικοδομικές εργασίες προγραμματισμός και βελτιωτικές επεμβάσεις  στην εν λόγω δασική έκταση  (παράλληλα με τις οικοδομικές εργασίες) σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Φορέα  Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας και του Δασαρχείου Πάρνηθας (καθαρισμός και απομάκρυνση περιττής βιομάζας, αναγκαία στήριξη ή απομάκρυνση επικινδύνων επικίνδυνων δένδρων, αποψιλώσεις, αποκλαδώσεις, αραιώσεις δένδρων στον ιστορικό κήπου του κτήματος, κλαδέματα και επαναφορά των ιστορικών θεάσεων του Ανακτόρου κτλ.)

  Η ομάδα εργασίας θα ενισχυθεί σύντομα με περισσότερα μέλη για να επιτύχει τους στόχους της και θα συνεργάζεται στενά με το ΔΣ του Συλλόγου Φίλων Κτήματος Τατοΐου. Όπου απαιτείται, ειδικά στα θέματα του δάσους, θα ζητείται και η συνδρομή του επίτιμου μέλους μας κ. Χρήστου Λελίγκου, δασικού υπαλλήλου στο Τατόι από το 1954 και τελευταίου διευθύνοντα του Κτήματος.

  Ευχαριστούμε θερμά για τις αναφορές και δημοσιεύσεις σας.