• Ομάδες εργασίας Συλλόγου Φίλων Κτήματος Τατοΐου

  October 12, 2013 - Ανακοινώσεις

   

  Ο Σύλλογος Φίλων Τατοΐου ανακοινώνει τη σύσταση ειδικών ομάδων εργασίας με στόχο τον συντονισμό όλων των τακτικών μελών και των φίλων του Συλλόγου και την ανάληψη δράσης από μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας με την εμπλοκή και εθελοντών. Στόχος των ομάδων θα είναι η εξειδικευμένη ενασχόληση με συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν στο πρώην Βασιλικό Κτήμα. Οι ομάδες θα στελεχώνονται από τακτικά μέλη του Συλλόγου αλλά και εθελοντές και η δομή τους ενδεχομένως να μεταβάλλεται ανάλογα με τις νέες ανάγκες που ανακύπτουν για το κτήμα. Στις ομάδες εργασίας συμμετέχουν επιστήμονες από διάφορους κλάδους που με την εμπειρία τους και την κατάρτισή τους θα συμβάλουν στην υλοποίηση των στόχων του Συλλόγου. Συγκεκριμένα με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ συγκροτούνται οι παρακάτω ομάδες εργασίας:

  1. Επικοινωνίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων & fundraising

  2. Περιβάλλοντος & Καθαριότητας

  3. Νομικής υποστήριξης θεμάτων Τατοΐου

  4. Συντήρησης ιστορικών κτιρίων & έργων τέχνης

  5. Πολιτιστικής διαχείρισης, αρχείου & ιστορικής τεκμηρίωσης

  6. Εκπαιδευτικών προγραμμάτων

  Σε συνεργασία με τον Ιστορικό και συγγραφέα κ. Κώστα Μ. Σταματόπουλο συστήνεται ειδική διεπιστημονική επιτροπή με αποκλειστικό θέμα την μελέτη αποκατάστασης του Ανακτόρου και της μετατροπής του σε Μουσείο. Η συγκεκριμένη επιτροπή θα αναλάβει πρωτοβουλίες για ανταλλαγή τεχνογνωσίας, σε συνεργασία με την διεύθυνση του Μουσείου Πέτερχοφ της Αγίας Πετρούπολης και πιο συγκεκριμένα την ομάδα μελέτης και αποκατάστασης του Farm Palace αντίγραφο του οποίου αποτελεί το Ανάκτορο Τατοΐου. Το πρώτο εξάμηνο του 2014 ο Σύλλογος Φίλων Κτήματος Τατοΐου προχωρεί στην διοργάνωση ειδικής επιστημονικής ημερίδας με προσκεκλημένους ομιλητές από την Ρωσία και το Ηνωμένο Βασιλείο.